potencialservices.hu

Tevékenységeink

A Potenciál Services Kft az üzleti és informatikai tanácsadás területén végzi fő tevékenységét hazai és nemzetközi ügyfelekkel. Tevékenységünk célja, hogy ügyfeleink valós stratégiai, üzleti és szervezeti céljainak azonosítása alapján üzleti folyamataik hatékonyabbá tételével, illetve új piaci lehetőségek felkutatásával olyan üzleti modellek, valamint informatikai projektek megvalósulását segítsük elő, amelyek a tervezéstől a megvalósulásig a legoptimálisabb feltételek mellett egyaránt megfelelnek a tulajdonosi és piaci elvárásoknak. Ügyfeleink sikeréhez hozzájárulni komoly, vonzó és egyben felelősségteljes kihívás, amelyet a minőségi munkavégzés és az ügyfelek elégedettsége iránti elkötelezettség motivál.

A Potenciál Services cégvezetését és szakembereit az a határozott szándék vezérli, hogy a vevői és szállítói oldal igényei és lehetőségei között teljes összhangra törekedve ügyfelei számára elősegítse céljainak sikeres elérését. Célunk, hogy ügyfeleinkkel fenntartott kapcsolatunk valódi együttműködés, partnerség legyen, azaz olyan kétoldalú nyitott és rendszeres kapcsolat, melyben számítanak ránk és aktív odafigyeléssel segítjük őket. közreműködésünk során a valós igények kielégítésére törekszünk. Ez együttműködésünk eredményességének biztosítéka.
Munkatársaink több éves szakmai tapasztalata és önmagukkal szemben támasztott szigorú elvárások teszik lehetővé, hogy akár az államigazgatás, akár versenypiaci helyzetben lévő intézmények és vállalkozások érdekeit képviselje, független tanácsadóként a leghatékonyabb eszközök és módszerek kiválasztásától a projektek támogatásán keresztül azok sikeres megvalósításáig hatékony partnerei lehessenek ügyfeleink. A megbízások elvállalása és végrehajtása során ügyfeleink érdek. és célrendszerének részletes feltérképezése és megértése mentén, a valós kockázatok figyelembe vételével minden esetben ügyfeleink egyetértésében születik döntés a közös munka tervezéséről, megindításáról és lefolytatásáról, szem előtt tartva elsődleges küldetésünket: ügyfeleink számára eredmény és üzleti érték garantálása.
Munkánkat alapos tájékozódás után, előzetes tervek szerint végezzük. A célokban, követelményekben vagy egyéb körülményekben időközben bekövetkezett változás esetén - az ügyféllel egyeztetve- keressük a szakmailag megfelelő megoldást. Munkánk precíz, pontos és egyértelmű. Módszeresen dolgozunk, és módszereinket tapasztalataink alapján folyamatosan továbbfejlesztjük.